بینی دارای مشکل تنفسی

دلایل مراجعه برای عمل بینی می‌تواند به‌علت مشکلات تنفسی یا نارضایتی از مشکل و ظاهر بینی باشد. در کل برای داشتن تنفس خوب باید دریچه خارجی و داخل بینی دارای عملکرد مناسب باشند و تیغه بینی و شاخک‌های بینی باعث انسداد مسیر راه تنفسی نباشند. مخاط پوشاننده داخل بینی سالم و آلرژیک نباشد. در عمل رینوپلاستی اصلاح انحراف تیغه بینی، بزرگی شاخک‌های بینی یا همان پولیپ و اصلاح نارسایی دریچه داخلی و خارجی بینی معمولا انجام می‌شود.

social position