شكايت از بزرگي سينه يا افتادگي آن، يكي از شايع‌ترين علل مراجعه به جراحان زيبايي است. بايد توجه داشت اين مقاله به نحوي ساده تصميم‌گيري در اين موارد را توضيح مي‌دهد. اگرچه نكات جزئي در اين مورد فراوان است؛ اما بايد توجه داشت اكثر بيماراني كه از بزرگي سينه شكايت دارند، دچار افتادگي سينه هم هستند؛ اما ممكن است فردي كه دچار افتادگي سينه باشد، بزرگي سينه هم داشته باشد يا برعكس، به‌علت تحليل رفتن و از دست دادن بافت سينه دچار افتادگي شده باشد كه درمان‌هاي متفاوتي دارد.

به عمل كوچك كردن سينه‌ها ريداكشن مامو پلاستي reduction mammaplasty يا Breast reduction گفته مي‌شود.

به عمل بالا كشيدن سينه افتاده، ليفت سينه Breast lift يا ماموپكسي mammapexy گفته مي‌شود.

بزرگي سينه (هيپرتروفي سينه، ماكروماستي Breast hypertrophy macromastia) گفته می‌شود.

بزرگي سينه مي‌تواند باعث مشكلات فراواني مانند درد گردن، درد شانه و پشت، احساس خواب‌رفتگي در دست‌ها، ايجاد شيار و لك روي شانه‌ها، تعريق و عفونت چين زير سينه‌اي به‌خصوص در تابستان، محدودكردن فعاليت‌هاي ورزشي، تنگي نفس ضمن ورزش، كاهش اعتماد به نفس و گوشه‌گير شدن و كاهش فعاليت‌ها و روابط اجتماعي (به خصوص در جوانان) و مشكل در يافتن لباس مناسب شود. به همين علت است كه مطالعات متعدد نشان داده عمل كوچك‌كردن سينه به شكل موثري اين علائم و دردها را كاهش داده و باعث بهبود اعتماد به نفس و روابط اجتماعي فرد مي‌شود و به همين علل، عملي بسيار موفق و رضايتمندي بيماراني كه به درستي انتخاب شده باشند بالاست.