شکستگی بعد از عمل جراحی

  • خود را از ضربات محافظت نماييد و تا توقف خونريزي استراحت كنيد .
  • هنگام خواب به پشت بخوا بيد و زير سر خود 2 بالش بگذاريد.
  • موقع خوابيدن روي بيني غلت نزنيد و از فشار به بيني خودداري كنيد.
  •  حتما از بخور استفاده كنيد .
  •  براي كاهش درد از كيف يخ روي موضع عمل استفاده كنيد.
  • جهت پيشگيري از عفونت پس از عمل آنتي بيوتيك تجويز مي شود كه بايد به موقع استفاده كنيد.براي تسكين درد نیز معمولا قرص سرماخوردگي و استامينوفن كدئين تجويز مي شود .
  • در صورت داشتن تامپون روز پنجم تا هفتم بعد از عمل جهت خارج كردن آن به پزشك معالج خود مراجعه نمائيد .
  •  هنگام حمام گچ را برداشته و به جاي آن چسب زده و دوباره گچ را بگذاريد.
  •  گچ روي بيني شما به مدت 10 روز باقي مي ماند. توصيه مي شود كه تا 2 هفته عينك نزنيد.
social position