کاشت مو به روش FUT

روش کاشت مو طبیعی -fut

کاشت مو طبیعی

کاشت مو طبیعی روش fut:

این روش یک روش سنتی می باشد و حتما کسی که برای این روش نزد او مراجعه می کنید باید پزشکی مجرب و حاذق باشد.مهمترین نکته این روش می باشد که بیشترین رشد مو پس از کاشت مو طبیعی در این روش می باشد.

کاشت مو طبیعی

طرز کار این روش اینگونه است قسمتی  از پوست مو به شکل نوار باریکی از قسمت پر پشت مو برداشته می شود و محل برداشت این پوست با تکنیک خاص بخیه زده می شود این پوست توسط متخصص به گرافت های کوچک که هر کدام شامل یک تا چهار تار مو می باشد در  قسمت جلو پوست سر قرار می دهند

social position