کاشت مو طبیعی

قبل از کاشت مو طبیعی بهتر برای اینکه فرد بتواند روش بهتر را انتخاب کند و از روند کاری که برایش در نظر می گیرند آگاه باشد حتما مشاوره صورت می گیرد.یکی از موارد مهمی که در مرحله مشاوره انجام می شود این است که میران تاسی فرد مشخص و بعد از این مرحله باید بانک مو انتخاب و تعیین شود,بعد از این  مرحله نوع روش انتخاب می شود.برای اینکه بانک مو تعیین شود باید عکس فتو گرافی انجام شود و میزان تاسی و جهت خوابیدن مو هم میتوان با این عکس ها تعیین کرد.

کاشت مو طبیعی

یکی از کارهای دیگری که در این مرحله انجام می شود تجویز آزمایش عمومی می باشد  این آزمایش برای اطمینان از سلامتی بیمار می باشد که بعد از انتخاب روش کاشت مو طبیعی  در هنگام انجام عمل برای بیمار مشکلی پیش نیاید.

کاشت مو طبیعی

قبل از اینکه کاشت مو طبیعی انجام شود باید خط رویش مشخص شود.شاید بپرسید که خط رویش چکونه و بر اساس چه معیاری انتخاب می شود؟خط رویش بر اساس نظر مفردی مراجه کننده و با مشاورت با مشاور انجام می شود بعد از اینکه خط رویش انتخاب شد باید محل برداشت هم انتخاب شود,در این مرحله به نکته ای که باید توجه داشت این است که خط رویشی که برای فرد در نظر می گیرند با دیگر اجزای صورت وی همخوانی داشته باشد یکی از این موارد این است که به فاصله ابروی های فرد تا خط رویش و همچنین شقیقه ها باید توجه شود.